Tribal Ashram School Bharti 2023

भावी शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी; आश्रमशाळांमध्ये होणार मोठी भरती | Tribal Ashram School Bharti 2023

मुंबई | राज्यातील 141 खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी 282 शिक्षकांची पदे (Tribal Ashram School Bharti 2023) मंजूर करण्यात आली आहेत. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांसाठी ही महत्वाची बातमी आहे.

राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी व विज्ञान विषयांसाठी शिक्षक मिळणार असून विज्ञान शाखेसाठी वाढीव प्रत्येकी 2 विषय शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मंत्री अतुल सावे यांनी अधिवेशनात याची माहिती दिली होती. तसेच कला, वाणिज्य, आणि विज्ञान अशा दोन विद्या शाखेमध्ये असलेल्या आश्रमशाळांसाठी देखील एकूण 8 शिक्षक मिळणार आहेत. 

Tribal Ashram School Bharti 2023

उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या (कनिष्ठ महाविद्यालय) विज्ञान शाखेसाठी वाढीव दोन शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. ज्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेत (कनिष्ठ महाविद्यालयात) कला/वाणिज्य आणि विज्ञान अशा दोन विद्याशाखा आहेत. त्या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेत एकूण 8 शिक्षकांची पदे अनुज्ञेय होतील.

मंजूर पदे 6 व अधिक नव्याने गणित, विज्ञान विषयासाठी मंजूर होणारी 2 पदे असतील. त्यापैकी कला, वाणिज्य विशेष विषय शिक्षकांची 2 आणि मराठी व इंग्रजी विषय शिक्षकाची 2 पदे असतील. याशिवाय उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेच्या विज्ञान शाखेस गणित, जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या विशेष विषयांकरीता प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण 4 विषय शिक्षक अनुज्ञेय आहेत.

Scroll to Top