HomeCareerमृद व जलसंधारण विभाग परिक्षा प्रवेशपत्र डाउनलोड करा । Mruda Jalsandharan Vibhag...

मृद व जलसंधारण विभाग परिक्षा प्रवेशपत्र डाउनलोड करा । Mruda Jalsandharan Vibhag Admit Card Download

मुंबई | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, २०२२ च्या मुलाखतीसाठी पात्र ३२५ उमेदवारांपैकी जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदासाठी आवेदन केलेल्या व आयोगाच्या मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या (Shortlisted for Interview) उमेदवारांच्या मुलाखती हया दि.२०.०२.२०२४ व दि.२१.०२.२०२४ रोजी होणार आहेत, त्या उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या वेळापत्रकात बदल करून देणेबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास विनंती करण्यात आलेली आहे.

WCD (जल आणि संवर्धन विभाग) ने जलसंधारण अधिकारी, (बांधकाम) गट-“ब” (अराजपत्रित) ६७० रिक्त पदांसाठी अधिसूचना प्रकाशित केली होती. या भरतीसाठी, जल आणि संवर्धन विभाग (जलसंधारण विभाग), महाराष्ट्र उमेदवारांची निवड करण्यासाठी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित केली.

Mruda Jalsandharan Vibhag Admit Card Download

WCD ने उमेदवारांसाठी ऑनलाइन परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र जारी केले आहे. मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, मानसिक क्षमता आणि तर्कासाठी 100 बहुपर्यायी प्रश्न असतील. उमेदवार प्रवेशपत्रासाठी अधिकृत वेबसाइट https://swcd.maharashtra.gov.in/ पाहू शकतात.

WCD ऑनलाइन परीक्षा २० व २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी विविध केंद्रावर आयोजित होणार आहे. या विभागात तुम्ही Mruda Jalsandharan Vibhag Admit Card डाउनलोड लिंक तपासू शकता.

WCD Maharashtra Hall Ticket 2024

संस्थाजल व संवर्धन विभाग, महाराष्ट्र
पदाचे नावजलसंधारण अधिकारी, (स्थापत्य) गट-“ब” (अराजपत्रित)
हॉल तिकीट प्रकाशनाची तारीख12 फेब्रुवारी 2024 
परीक्षेची तारीख20, 21 फेब्रुवारी 2024 
परीक्षेचा कालावधी02 तास
परीक्षा मोडसंगणक आधारित चाचणी (CBT)
प्रश्नांची संख्या 100 बहुपर्यायी प्रश्न
Official Websitehttps://swcd.maharashtra.gov.in/
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular