मुलाखतीस हजर रहा – उल्हासनगर महानगरपालिकेत नोकरी करण्याची संधी | Ulhasnagar Mahanagarpalika Recruitment

उल्हासनगर | उल्हासनगर महानगरपालिका (Ulhasnagar Mahanagarpalika Recruitment) अंतर्गत “वैद्यकीय अधिकारी” पदाच्या एकूण 02 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी मुलाखतीकरिता हजर राहावे. मुलाखतीची तारीख 03 जानेवारी 2023 आहे.

 • पदाचे नाव – वैद्यकीय अधिकारी
 • पदसंख्या – 02 जागा
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे.
 • नोकरी ठिकाण – उल्हासनगर
 • निवड प्रक्रिया – मुलाखती
 • मुलाखतीचा पत्ता – मा. प्रशासक तथा आयुक्त, उल्हासनगर महानगपालिका, उल्हासनगर – 3
 • मुलाखतीची तारीख – 03 जानेवारी 2023
 • अधिकृत वेबसाईट – www.umc.gov.in
 • PDF जाहिरातshorturl.at/iqIOT
पदाचे नावशैक्षणिक पात्रता
वैद्यकीय अधिकारी1) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.बी.बी.एस. / बी.ए.एस.एस. (आयुर्वेद) / बी. एच. एम. एस. (होमीओपथी) किंवा शासनमान्य पदवी.
2) शासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील / खाजगी रूग्णालयातील संबंधित विषयातील ३ वर्षाची नियमित सेवा.
3) महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सील अधिनियम अंतर्गत नोंदणी आवश्यक. उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये काम केले असेल त्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल.
 1. सोबतच्या नमुन्यातील परिपुर्ण भरलेला अर्ज आणि खालील कागदपत्रांसह उमेदवाराने थेट मुलाखतीस स्वखर्चाने उपस्थित रहावे. अर्ज दाखल करण्यास/मुलाखतीस उपस्थितीबाबत उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारचे प्रवासभाडे अथव भत्ते देय राहणार नाहीत.
 2. शासकीय सेवेतील सेवा निवृत्तीबाबतचे ओळखपत्र व अंतिम वेतनदाखला (सेवानिवृत्तीपूर्वीचे वेतनदाखला), जन्मतारखेचा दाखला, शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र, मुलाखतीच्या अनुषंगीक इतर कागदपत्रांच्या मुळ व साक्षांकित प्रती. पासपोर्ट साईज २ फोटो. कोणत्याही कारणामुळे मूळ कागदपत्रांशिवाय मुलाखतीस पात्र ठरविले जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
 3. तसेच मुलाखतीवेळी सादर केलेल्या कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र खोटे / चूकीचे आढळल्यास संबंधित उमेदवाराची नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात येईल.