Saturday, September 23, 2023
HomeCareerअर्ज करण्यास 2 दिवस शिल्लक 10वी उत्तीर्णांना संधी - कृषी विभागात 218...

अर्ज करण्यास 2 दिवस शिल्लक 10वी उत्तीर्णांना संधी – कृषी विभागात 218 जागांसाठी भरती | Krushi Vibhag Recruitment 2023

मुंबई | राज्य शासनाच्या कृषी व पदूम विभाग अंतर्गत विविध रिक्त पदांसाठी भरती (Krushi Vibhag Recruitment 2023) केली जाणार आहे. दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क मधील लघुटंकलेखक व गट-ब (अराजपत्रित) मधील लघुलेखक (निम्न श्रेणी) व लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत.

कृषी व पदूम विभागातील कृषी आयुक्तालय व अधिनस्त विभागीय कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील सदर पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फक्त ऑनलाईन पद्धतीने दिनांक 13 जुलै 2023 पासून दिनांक 22 जुलै 2023 या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. (Krushi Vibhag Recruitment 2023)

  • अर्ज शुल्क –
    • अमागास – रु.720/-
    •  गासवर्गीय / आ. दु.घ/ अनाथ/दिव्यांग/माजी सैनिक – रु. 650/-
  • वयोमर्यादा –
    • खुल्या प्रवर्गासाठी – 18 ते 40 वर्षे
    • मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी – 18 ते 45 वर्षे

शैक्षणिक पात्रता

लघुटंकलेखक – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण. लघुलेखनाचा वेग किमान 80 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्लिश टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रति मिनिट किंवा मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनिट, या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र.

लघुलेखक (निम्न श्रेणी) – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण. लघुलेखनाचा वेग किमान 100 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्लिश टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रति मिनिट किंवा मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनिट, या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र.

लघुलेखक (उच्च श्रेणी) – माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण. लघुलेखनाचा वेग किमान 120 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्लिश टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रति मिनिट किंवा मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनिट, या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र.

वेतनश्रेणी

लघुटंकलेखक – S-8 : 25500-81100 अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे इतर देय भत्ते.
लघुलेखक (निम्न श्रेणी) – S-14 : 38600- 122800 (सुधारित – S-15 : 41800-132300) अधिक महागाई भत्ता नियमाप्रमाणे इतर देय भत्ते.
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) – S-15 : 41800-132300 (सुधारित – S-16 : 44900-142400) अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे इतर देय भत्ते.

शुद्धिपत्रकKrushi Vibhag Bharti 2023 
PDF जाहिरात Krushi Vibhag Recruitment 2023
ऑनलाईन अर्ज कराMaharashtra Agriculture Department Recruitment 2023

जिल्हानिहाय रिक्त पदांचा तपशील

कृषि विभाग नागपूर भरती 2023 – 24 पदे
कृषी विभाग अमरावती भरती 2023 – 19 पदे
कृषी विभाग पुणे भरती 2023 – 18 पदे
कृषी विभाग नाशिक भरती 2023 – 18 पदे
कृषी विभाग, औरंगाबाद भरती 2023 – 69 पदे
कृषी विभाग, ठाणे भरती 2023 – 26 पदे
कृषी विभाग, कोल्हापूर भरती 2023 – 18 पदे
कृषी विभाग, लातूर भरती 2023 – 20 पदे

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular